סרגיי בוכמן

סרגי בוכמן בצילומים לעונה חדשה של "כפולים"