כוכבי שנות ה90- עוברים לקולנוע!

הסדרה המצליחה של "רשת" שנות ה90, הידועה בגלגולה הקודם- שנות ה-80
מגיעה לקולנוע עם כל הכוכבים האהובים, וביניהם שרלין חזיזה ויפה לוי שלנו. לקאסט הוותיק
יצטרפו השחקנים המבטיחים ראמא נסרללה ואדם אלון.